The challenge

Ścigaj się z czasem. Pokonaj konkurencję.

Mając na uwadze potrzeby naszych gości mamy do zaoferowania świetną grą -zabawę utrzymaną w konwencji Team Buldingu, poprawiającej relacje w grupie, uczącej współpracy i współdziałania. Uczestnicy muszą wykonać w czasie trwania gry szereg zadań wymagających współpracy, koordynacji działań i szybkiego podejmowania właściwych decyzji.Nasza Gra The Challenge jest formą grupowej rozrywki odbywającej się według z góry ustalonego scenariusza. Uczestnicy gry mają do wykonania zadania, które wymagają od nich nie tylko wysiłku umysłowego, ale również zręczności i sprawności fizycznej . Uczestnicy bardzo łatwo wchodzą w klimat gry i dzięki temu bawią się wyśmienicie.