Zdobywanie twierdzy w Srebrnej Górze

Uczestnicy podczas co najmniej 3 godzinnej zabawy na twierdzy przeniosą się w realia Europy okresu wojen napoleońskich. Zostaną podzieleni na dwa obozy: francusko-polski i koalicji antyfrancuskiej, które między sobą będą rywalizować w wykonywanych zadaniach. Zostaną odegrane bitwy, potyczki i zadania terenowe. Każda osoba będzie odgrywać rolę przypisanej jej postaci historycznej.