Strzelnica Sudecka

pakiet dla firm zawiera:

• STRZELANIE Z BRONI PNEUMATYCZNEJ:
– zasady bezpieczeństwa
– zasady posługiwania się bronią
– postawy strzeleckie

• PIERWSZA POMOC:
– podstawy udzielania pierwszej pomocy
– resuscytacja krążeniowo oddechowa
– tamowanie krwotoków

• SURVIVAL:- użycie kompasu
– określanie azymutu
– rozpalanie ognia różnymi sposobami
– pozyskiwanie oraz oczyszczanie wody