Logo

Bezpieczeństwo

RODO – klauzula informacyjna dla klientów
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym w jaki sposób Twoje dane osobowe będą wykorzystane jest Nowy Dwór Elizy Sp. z o. o. z siedzibą w Długopolu Zdroju 57 520 przy ul Zdrojowej 22
Skąd posiadamy Twoje dane i jak długo będziemy je przechowywać?
Otrzymaliśmy je od Ciebie kiedy przystąpiłeś do rezerwacji w naszym systemie sprzedażowym, a także gdy kontaktowałeś się z nami, wysyłałeś zapytania, podpisywałeś z nami umowę o współpracy.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz maksymalnie 10 lat po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego. W celach marketingowych oraz w przypadku programów lojalnościowych tylko przez okres trwania umowy lub do zakończenia akcji promocyjnych.
Podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Nowy Dwór Elizy Sp. z o.o.?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania zawartej z Tobą umowy, między innymi do świadczenia usług sprzedaży drogą elektroniczną. Dodatkowo w celu przesłania ofert, czy zapytań, które do nas kierujesz.
Kolejnym ważnym aspektem są przepisy prawa, które wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Jeśli chcesz, możemy przetwarzać Twoje dane przy organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Tak, jeśli chcesz zawrzeć z nami umowę i podjąć współpracę.
Jakie masz uprawnienia wobec Nowy Dwór Elizy Sp. z o.o. W zakresie przetwarzania danych?
Twoim prawem wynikającym z RODO jest prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( w formie mailowej pod adresem mailowym manager@dwor-elizy.com ).
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Nowy Dwór Elizy Sp. z o. o do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Jak się z nami kontaktować?
Napisz do nas na adres pocztowy:
Inspektor Ochrony Danych
Nowy Dwór Elizy Sp. z o.o.
ul Zdrojowa 22
57 520 Długopole Zdrój
lub na adres mailowy manager@dwor-elizy.com