Logo

Pałac Gorzanów

Bezsprzecznie jest to jedna z najpiękniej położonych wsi na terenie Kotliny Kłodzkiej.

W Gorzanowie zachował się jeden z najcenniejszych i największych na terenie Kotliny Kłodzkiej zespołów obiektów zabytkowych, w skład którego wchodzą: kościół, kaplice, zespoły dworskie, okazalsze zagrody kmiece i kapliczki przydrożne. Należy wspomnieć, że barokową modernizację kościoła (na zlecenie Johanna Friedricha von Herberstein) wykonali po 1658 r. budowniczowie, kamieniarze, sztukatorzy i rzeźbiarze czynni wcześniej na zamku w Nachodzie: Domenico Rossi, Andrea Cyrus, Carlo Serena, Battista Spinetti i Biaggo Verde, a kaplica św. Barbary nosi cechy architektonicznego warsztatu Carla Lurago – jest to niewątpliwie jeden z cenniejszych przykładów wczesnobarokowej architektury sakralnej Czech, Moraw i Hrabstwa Kłodzkiego.

Miejscowość nazywała się do ok. 1670 roku: m.in. Arnoldisdorf, Arnoldsdorf, Arnoldesdorf, Arensdorf. Od 1670 pojawia się jako Grafenort. Po 1945 roku – już jako Gorzanów.

<-- TrustMate widgets -->