Ankieta Covid-19


  TakNie


  TakNie


  TakNie


  TakNie


  TakNie

  Personel hotelu wykona pomiar temperatury u Państwa/Państwa, dziecka/Podopiecznego po przyjeździe do hotelu.

  Osoby dorosłe


  Dzieci  Informacje ogólne


  W przypadku nie zgłoszenia się przeze mnie do kasy hotelowej , wyrażam zgodę na obciążenie mojej karty płatniczej pozostałą do zapłacenia
  należności. Oświadczam, iż podpisując niniejszą kartę meldunkową akceptuję regulamin hotelu oraz regulamin basenu. Oświadczam , że wyrażam
  zgodę na otrzymywanie informacji handlowej , w tym materiałów reklamowych i promocyjnych dotyczących oferty HOTELU S PA Medical Dwór Elizy.
  INFORMACJA:
  Rezygnacja z zabiegów w Centrum Kosmetycznym powinna być dokonana na 1 dzień przed rozpoczęciem zabiegu. W wypadku
  nie zgłoszenia rezygnacji zostaną Państwo obciążeni kwotą w wys. 50% wartości zamówionego zabiegu.

  Falls ich mich nicht zur Hotelkasse melde, bin ich damit einverstanden , meine Kreditkarte mit dem zustehenden Betrag zu belasten. Ich erkläre, dass
  ich mit Unterzeichung von dieser Meldekarte die Hotelregeln und Schwimmbadordnung akzeptiere. Darüber hinaus willige ich in den Erhalt von
  Geschäftsinformationen ,inkl.der Werb e- und Promotionsmaterialien bezüglich des Angebots vom Hotel SPA Medical Dwór Elizy ein .
  INFORMATIONEN:
  Rücktritt von Behandlungen in SPA Centrum soll gemacht sein für 1 Tag vor der Bechandlungen. Im Anderenfalls Rücktrritt werden Sie
  beladen diese Betrag in hohe 50% Kosten bestellt Bechandlungen.

  In case of my failure to settle the bill at the hotels cash desk, I agree on charging my payment card account. I declare that by signing this registration
  card I accept the regulations of both the hotel and the swimming pool. At the same time, I agree to receive commercial information and promotional
  materials concerning SPA Medical Dwór Elizy Hotel.
  INFORMATION:
  Resignation of treatments in Cosmetic Center should be made 1 day before treatments . If cancellation will not be notify to the Reception,
  you will be charged an amount of 50% from ordered treatments.

  Informujemy, że w związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodn ego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), przetwarzamy
  dane naszych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Dwór E liz y s p. z o .o . , ul . Zdrojowa 22, 57- 520 Długopole Zdrój
  KRS 2771 78 - NIP 8 81 1 4 53685 - RE G ON 020 4 32 965 - Kapitał zakładowy 2 50 7 0 00